SHOP LIST.

DAIMARU TOKYO

1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
DAIMARU TOKYO 11F

+81 3 6895 2421

MATSUZAKAYA NAGOYA

3-16-1, Sakae, Naka-ku, Nagoya-shi
MATSUZAKAYA NAGOYA
North Bldg 4F Golf
+81 52 264 3820